X
GO

Laksefiske
Laksefiske 2010

Laksefiske 2010

Author: SuperUser Account/29. mars 2016/Categories: Laksefiske 2010, Statistikk

Rate this article:
No rating
Navn  Redskap  kg C&R
1  Kjell Inge Bachstrøm  Flue  8,7  
2  Vidar Strand Sluk  8,5  
3 Svein Malme Sluk 8,0  
4 Bill Nygårds Flue 8,0  
5 Martin Sunde  Mark 9,8 X
 6 Martin Sunde  Mark  8,4  

 7

Terje R. Andersen  Sluk 18,1  
 8 Ottar Bjørndalen  Flue 12,8  
 9 Hans Jørgen Østby  Sluk  7,4  
 10 John Terje Dammen  Sluk 6,7  
 11 Tor Arne Wiik  Sluk  8,7  
 12 Sverre Nordsveen  Sluk  8,3  
         

 2.Juni

13    Jens Lystrup Hodleklev                 sluk                   8,0                     
14 Hans Jacobsen sluk 9,0  
15 Anstein Hansen Mark 9,7  
16 Ole Erik Larsen Sluk 7,4  
17 Bjørn Odden sluk  7,9  
18 Svein Malme  sluk  4,2  
19 Bo Mattson  flue  7,5  
 20 Terje Andersen  sluk  9,3  
 21 Ottar Bjørndalen  flue 8,4  
         

 

 3.Juni

22  Boye Markestad  Sluk     7,5       
23  Ronny Backstrøm  ukj  13,3  
24  Kjell   Backstrøm  sluk   7,6  
25  Morten Tiller  sluk    7,1  
26  Bo Mattsson  Flue    6,7  
         

 4.Juni

27  Terje Olsen                     Mark    10,0            
28 Hans Jørgen Østby sluk 7,9  
         

5.Juni

 29  Ronny Backstrøm            Flue  15,8               
 30  Boye Markestad  Sluk  11,0  
 31  Terje Andersen  Sluk   9,5  
         
         

6.Juni

32 Kjell Inge Backstrøm mark 6,0              
33 Boye Markestad Sluk 10,0  
34 Tor Arne Wiik Sluk  7,0  
35 Martin Sunde Mark  7,0 X
         

7.Juni

36 Jon Lekue             Mark 10,2       
37 Jesus Uribarri Mark  6,2  
38 Anders Drage Mark  9,4  
39 Leopoldo Limousin Mark  7,0  
         

8.Juni

40 Javier Guibert                       Sluk    10,8            
41 Jesus Uribarri Sluk  8,3  
42 Leopoldo Limousin Sluk  8,5  
43 Lorenzo Gorostiza Sluk  8,0  
         

 9.Juni

44     Javier Guibert                                            Sluk            6,5             C&R
45 Javier Guibert Sluk 8,5  
46 Jesus Uribarri Mark 8,5 C&R
47 Leopoldo Limousin Sluk 8,7  
48 John Lekvie Sluk 8,5  

10.Juni

49    Leopoldo Limousin                                Sluk            8,5            C&R
50 Lorenzo Gorostiza Sluk 8,4  
51 Anders Drage Sluk 8,5  
         
         

12.juni

52   Martin Sunde                         Mark   7,0       C&R

 

13.Juni

53 Britt D Halle                                             Mark           6,0                      
54 Ollo mark 11,3  
55 Martin Sunde Sluk 6,1 C&R
56 P. Sluk 6,5  
57 Hans Heimendinger Sluk 12,4  
58 Brynjulf Agledal Sluk  7,5  
59 Svein Malme Sluk 13,7  

14.Juni

60 Hans Jackobsen         Sluk     10,5       
61 Jeremy Hill Flue  4,5  
62 Jan Pedersen Sluk  7,5  
63 Andrzej Bachleda Flue  9,5  
64 Bjørn Bakke Sluk  7,5  
65 Ruth Johnson sluk 6,0  
         

 15.Juni

66

Jan Pedersen                                          

Mark                6,2                       
67 Leif Madsberg Flue 3,4  
68 Terje Persvang Mark 7,8  
69 Svein Malme Sluk 8,2  
70 Brynjulf Agledal Sluk 7,5  
71 Stein Egil Johnsen Flue 8,1 C&R
72 Jeremy Hill Flue 4,3  
73 Tone Hill Sluk 14,1  
74 Steinar Auran Sluk 6,5  
75 Jørn Vestergaard Sluk 8,3  
76 Nick Sauer Mark 6,0 C&R
77 Nick Sauer mark 7,2 C&R
78 J.Normann Mark 4,5 C&R
79 J.Normann Mark 7,4  
80 Hans Jackobsen Sluk 12,9  
81 Hans J. Østby Sluk 12,3  
82 P. Webb Sluk 7,0 C&R
83 Boye Markestad Sluk 8,4  

 16.Juni

84 Terje Persvang                          Mark          9,0                   
85 Ruth Johnson  Sluk 7,7  
 86  Tone Hill  Sluk  6,5  
 87  Peter Webb  Flue  6,1  
 88  Terje Olsen  Mark  7,5  
 89  Inge Haugen  Sluk  6,8  
 90  Jan Pedersen  Sluk  6,5  
 91  Andrzej Bachleda  Sluk  8,0  
 92  Svein Malme  Sluk  11,5  
 93  Jørn Vestergaard  Sluk  8,5  
 94  Arild Lie Jonsmyr Sluk  8,5  
 95 Jeremy Hill Flue 4,0 C&R

17.Juni

   96 Johnny Ræstad                        sluk               6,0                    
   97 Inge Haugen Sluk   9,3  
   98  Terje Persvang  mark   2,7  
   99  Jan Pedersen  Sluk   9,2  
 100  Andrezej Bachleda  Flue   6,0  
 101  Svein Malme  Sluk   3,1 C&R
 102 Arild Lie Jonsmyr  Sluk   8,7  
 103  Luca Montanari  Flue   7,0  
 104  Hans Jackobsen  Sluk   3,1  
 105  Tone Hill  Sluk   6,4  
 106  Jeremy Hill  Mark   3,6  
107  Terje Andersen Sluk  17,7  

 18.Juni

108 Torbjørn Sanner               Mark            3,1                
109 Terje Persvang mark   4,0 C&R
 110 Nick Sauer  mark  6,5  C&R
 111  Nick Sauer  mark    C&R
 112  Keit Gambier mark    C&R
113 Keit Gambier Sluk   C&R

 19.Juni

   

                          Flom

Vannstand kl. 06.00 1412 m3

                      
   Vannstand kl.23.45    619 m3      
         

 20.Juni

 114  Boye Markestad                                    sluk                 11,2                   
 115  Ken Tore Tallakstd  Flue    9,0  
 116  Anstein Hansen  Mark   6,5  
         
         

21.Juni

 117  Wilko Pfennigs                             Flue          6,0               
  118  Per Sivesind  Sluk   9,0  
 119  Hans Jackobsen  Sluk   8,7  
 120 Frode Murved  Sluk   7,6  
         

22.Juni

 121  Ken Tore Tallakstad             Flue          8,6              
 122  Jonas Bjerregaard  Sluk 11,5  
 123  Brynjulf Agledal Sluk   8,4  
 124  Tor Arne Wiik  Sluk   6,4  
 125  Anstein Hansen  Mark   8,1

 

 126 Wilko Pfennigs Flue 13,0  

23.Juni

 127  Ken Tore Tallakstad                 Flue            9,0      C&R
 128  Bjørn Bråthen  Sluk  9,2  
 129  Jonas Bjærregaard  Sluk  9,4  
 130  Henning Thomsen  Sluk  7,4  
 131  Henrik larsen  Sluk  5,2  
 132 Frode Murud  mark  2,5  
 133 Svein Malme Sluk  3,8  
134 Anstein Hansen Mark  5,7  
135 Kjell Håkon Hansen Sluk  3,0  
136 Per J. Sivesind Sluk  7,2  
137 Ken Tore Tallakstad Flue  6,9  
138 Ole Gosvig Sluk  6,3  

24.Juni

 139  Rikke Vestergaaard Sluk   8,0                
 140  Per J. Sivesind  Sluk   8,6  
 141  Øystein Austerheim  Sluk   9,4  
 142  Anstein Hansen  Mark   6,0  
 143  Ole Gosvig  Sluk   8,9  
144 Hans Jacobsen  Sluk  4,4  
 145 Ken Tore tallakstad Flue  8,4  
146 Kjell Håkon Larsen Sluk 10,0  
147 Inge Haugen Mark  5,5  
148 Bjørn Bråthen Sluk  8,2  

 25.Juni

150 Jarle Haukvik             Flue        6,0      C&R
151 Jarle  Haukvik Flue 7,4

 

26.Juni

152 Ken Tore Tallakstad Flue          7,0      C&R
153 Ken Tore Tallakstad Flue 4,0 C&R
154 Ken Tore Tallakstad Flue 4,0 C&R
155 Tom Høybyhagen Mark 7,2  
156 Henrik Larsen Sluk 6,4  
157 Wilko Pfennigs Flue 7,0  
158 Inge Haugen mark 7,8  

 27.Juni

159 Jonas Bjerregård            Sluk            10,5              
160 Ken Tore Tallakstad Flue  9,0 C&R
161 Jarle Haukvik Flue  4,0 C&R
162 Jarle Haukvik Flue 10,7  
163 Erling Høyberget Mark  8,2  
164 Inge Haugen Mark  5,2  
165 Tor Arne Wiik Sluk  6,0 C&R
166 Terje Olsen Mark  8,1  
167 Atle Olav Berg Sluk  4,6  
168 Kjetil Brekken Sluk  1,3  
169 Bengt Stadling Flue  3,0  

 28.Juni

170 Jan Olof Johansson Flue            2,0               
         

29.Juni

171 Jari Ahola              Flue       9,0           
172 Ole Gabriel Kverneland Flue  9,6  
173 Peter Wennlund      

30.Juni

174 Jari Ahola                             Flue        1,5      R     
 175 Jan Haulan     Flue  7,4  
 176  Jan-Olof Johansson  Flue  7,9  
 177  Ole Gabriel Kverneland  Flue  4,5  R
       

 

1.Juli

178 Jan Haulan                                             Flue              6,7                       
179 Arne Olsson Flue 6,3  
180 Oskar Ganemyr Sluk 1,6  
181 Tony Ganemyr Flue 5,0  
182 Ottar Bjørndal Flue 5,6  
183 Niklas Ganemyr Sluk 3,5  
184 Steinar Auran Sluk 9,0  
185 Per Kåre Fuglestad Sluk 7,8  
186 Bjørn Odden Sluk 8,5  

 2.Juli

187 Jari Ahola                               Flue         1,0        C&R
188 Tor Vidar Osland Sluk 8,1  
189 Per Kåre Fuglestad Sluk 5,7 C&R
190 Per Kåre Fuglestad Sluk 8,0  
191 Bjørn Olav Bakke Sluk 4,9  
192 Gunnar Slettebø Sluk 4,3  
193 Kjetil Brekken Sluk 6,0  

3.Juli

194 Lars Gustavsson                  Flue             8,4                
195 Njål Ingve Lode Sluk 5,5  
196 Jan Haulan Flue 9,0  
197 Tom Notland Flue 1,7  

5.Juli

198 Bo Søby                                     Flue             Flue                
199 Ivar Øyen Sluk 6,9  

6.Juli

200 Per J. Sivesind    Sluk     7,7        

7.Juli

201 Preben Søby                  Mark     1,5    C&R
202 Bernt Foged Mark 2,0 C&R

 8.Juli

203 Per Olav Sivesind     Sluk      9,6             
204 Bernt Foged Mark  3,6  
205 Finn Sørensen Flue  1,5 C&R
206 Lars Bo Nielsen Flue  2,7  
207 Mickael Mikkelsen Flue  1,5 C&R
208 Bo Clint Søby Mark  4,3  

9.Juli

209 Bo Clint Søby                     Flue         2,0        C&R
210 Wilko Pfennigs Flue  1,8  
211 Mickael Mikkelsen Flue   1,3 C&R

10.Juli

212 Lars Bo Nielsen                     Flue           2,7                    
213 Ivar Øyen Flue  4,0  
214 Kim Christensen Flue  3,3  
215 Bo Clint Søby Mark  1,6 C&R
216 Finn Sørensen Flue  1,8  

11.Juli

217 Terje Olsen                       Mark         3,5                
         
         
         

12. Juni

218 Terje Olsen                                          Mark              2,5            C&r              
219 Jon Pettersen Flue  5,0  
220 Bjørn Widjesø Sluk  5,8  
221 Terje olsen Mark  2,9  
222 Oddvar Wigen Flue  7,5  

13.Juli

223 Henrik Jonsson              Flue        4,3                       
224 Terje Olsen Mark  2,0 C&R
225 Terje Olsen Mark  1,5 C&R
226 Terje Olsen Mark  1,0 C&R
227 Terje Olsen Mark  3,2  
228 Karl Klungtvedt Flue  4,1  
         

14.Juli

229 Karl Klungtvedt              Flue          6,1                    
230 Terje Olsen Mark  3,2  
231 Ella Helene Farås Sluk   8,2  
232 Jeremy Hill  Flue   1,3  
         

15.Juli

233 Terje Olsen                                                  Mark                       3,0                      C&R              
234 Terje Olsen Mark   6,5  C&R
235 Tone Hill Flue  2,3  C&R
236 Tone Hill Flue  4,0  C&R
237 Karl A Klungtvedt Flue  2,0  C&R

16.Juli

238 Svein Åke Bjerka                      Sluk                  3,8                               
239 Jon Pettersen Flue 5,0  
240 Erik Wirhs Flue  1,5  
         
         

 17.Juli

241 Steinar Auran                Flue                2,5             C&R   
242 Magne Helgheim Sluk  2,2  
243 Tone Hill Flue  3,1  
244 Henrik Jonsson Flue  1,5 C&R
245 Henrik Jonsson Flue  2,5 C&R
246 Karl Klungtvedt Flue  1,8 C&R
247 Karl Klungtvedt Flue  2,8 C&R
248 Øivind helgheim Sluk  1,0 C&R

 18.Juli

249 Gunter Diefenbach Flue                2,0            C&R

19.Juli

250 Helge Hval                Flue                3,0            C&R
251 Per J Sivesind Mark  1,6  C&R
252 Patric Lindstrøm Flue  2,5  
253 Patric Lindstrøm Flue  2,3 C&R
254 Jarl Karden Flue  1,8  

20.Juli

255 Bjørn Odden                          mark                         6,5                              
256 Hans Jørgen Østby Flue  1,0 C&R
257 Hans Jørgen Østby Flue  1,9  
258 Britt Doris Halle Sluk  1,8  
259 Patric Lindstrøm Flue  1,6 C&R
260 Silje StamnesHårstadstrand    1,8  
261 Ollo Mark  2,6  
262 Erland Berg Mark  1,1 C&R
263 Uwe Heyk Flue  1,4  

21.Juli

264 Erland Berg                 Mark                2,0               C&R      
265 Erland Berg Mark  1,5 C&R
266 Erland Berg Sluk  3,0 C&R
267 Uwe Heyk Flue  4,4  
268 Bjørn Odden mark 1,5 C&R
269 per J. Sivesind Flue  1,5 C&R

 22.Juli

270 Bjørn Olav Bakke                   Flue              2,8                                         
271 Patric Lindstrøm Flue  4,9  
272 Anstein Hansen Flue  4,5  
273 Uwe Heyk Flue  2,8  
         

23.Juli

274 Gunter Diefenbach                  Flue                    2,0              C&R          
275 Gunter Diefenbach  Flue  1,8  C&R
276 Gunter Diefenback  Flue  1,5  C&R
277 Per J. Sivesind Sluk  2,0  C&R
278 Jan Kardell Flue  6,3  
279 Steinar Auran Flue  5,0  

 24.Juli

280 Gunter Diefenbach Flue            1,5  C&R
281 Lars Pedersen Flue  2,0  C&R
         

25.Juli

282 Per J. Sivesind                       Flue              2,0            C&R
283 Anders Drage Sluk  12,4  
284 Lars Pedersen Flue  2,3  
285 Tor Arne Wiik Sluk  4,5  
286 Gunter Diefenbach Flue  3,0  
287 Ole Børresen Flue  6,2  
288 Kent Renberg Flue  2,0 C&R

 26.Juli

289 Ole Børresen                Flue             2,5              

27.Juli

290 Ole Børresen                   Flue            8,5                
         
         

28.Juli

291 Ole Børresen                                   Flue              3,5                 C&R         
292 Ole Børresen Flue  4,5  C&R
293 Henrik Jonsson Flue  2,0  C&R
294  Rolf Jørgen Jensen  Flue  1,5  
295  Simon Nielsen  Flue  2,1  C&R
296 Simon Nielsen  Flue  1,4 C&R
297 Simon Nielsen Flue  5,6  
         

29.Juli

298 Henrik Jonsson                Flue            1,o            C&R        
299 Henrik Jonsson Flue 5,5  
300 Jesper Nielsen Flue 1,5 C&R
301 Kent Rehnberg Flue 3,0 C&R
302 Lars Pedersen Flue 2,5  
303 Kent Rehnberg Flue 3,3  
304 Jesper Nielsen Flue 1,7 C&R
305 Jesper Nielsen Flue 2,6  
306 Simen Nielsen Flue 1,7  
307 Torbjørn Berggård Flue 2,5 C&R
         

 30.Juli

308 Simon Nielsen                                         Flue                   1,0                    C&R           
309 Simon Nielsen Flue 3,6  
310 Torbjørn Bergård Flue 2,0 C&R
311 Kent Rehnberg Flue 1,5 C&R
312 Rune KLo Flue 1,5  
         
         

31.Juli

313 Rune Klo             Flue      2,0                 
314 Torbjørn Berggård Flue 4,0 C&R
315 Torbjørn Berggård Flue 2,0 C&R
316 Lars Bryngelsson Flue 2,0 C&R

1.August

317 Torbjørn Berggård Flue     C&R                  
         
         
         
         

 2.August

318 Glen Svendsson                     Flue           1,5            C&R           
         

3.August

319 Jarle Haukvik      Flue      4,8                  
320 Ken Tore Tallakstad Flue 3,0  
321 Ivar Øyen Flue 3,5  
322 Glenn Svensson Flue 17,0 C&R
323 Stig Endre Hassel Flue 2,0 C&R
324 Øyvind Torp Flue 3,0  
325 Chris torp Flue 3,0  

 4.August

326 Glen Svensson      Flue     4,0                
327 Ken Tore Tallakstad Flue 2,5 C&R
328 Jarle Haukvik Flue 2,0 C&R
329 Jarle Haukvik Flue 1,5  
330 Ken Tore Tallakstad Flue 1,5 C6R

5.August

331 Chris Torp                                   Flue            2,3                       
332 Ken Tore Tallakstad Flue  4,2  
333 Jarle Haukvik Flue 3,3  
334 Glen Svensson Flue 1,0 C&R
335 Glen Svensson Flue 2,0 C&R

6.August

336 Jarle Haukvik               Flue         5,1                   
337 Glen Svensson Flue 3,8  
338  Øyvind Torp  Flue  1,9  
339 Ken Tore Tallakstad Flue 2,0 C&R
340 Ken Tore Tallakstad Flue 2,0 C&R
341 Glenn Svendsson Flue 3,7 C&R
342 Glenn Svendsson Flue 3,6  
343 Jonny Ræstad Flue 2,0 C&R
344 Frank Ove Godø Flue 8,0 C&R
345 Hans Heimendinger Flue 1,5 C&R
346 Hans Heimendinger Flue 1,0 C&R
347 Bjørn Fjellvang Flue 11,4  
348 Bjørn Olav Bakke Flue  1,8  
349 Ella Helene Farås Flue  3,8  
         

 7.august

350 Ken Tore Tallakstad                  Flue                  11,0            C&R    
351 Frank Ove Godø Flue  2,0 C&R
352 Jarle Haukvik Flue 2,0 C&R
353 Tom Sørensen Flue 2,0 C&R
         

9.august

354 Tom Sørensen                     Flue                     2,5                 C&R
         

11.august

355 Jan Holst                           Flue                    2,0                       
356 Per Sivesind Flue    

12.august

357 Tor Bjørn Andersen Flue               2,0           C&R
358 Per J. Sivesind Flue  2,0 C&R
359 Kjetil Østby Flue 1,7  

14. august

360 Inge Arild Leknes                      Flue        1,3                                              
361 Østby Flue 1,1 C&R

18.august

362 Jan Hauland Flue       3,8            
363 Joakim Werner Flue 3,2  

 

21.08 Tor Arne Wiik Flue  4,0         
21.08 Per arne Lerbak Flue   2,7    
22.08 Per Arne Wiik Flue  2,0 C&R  
27.08 Anstein Hansen Flue  3,8    
27.08 Einar Reitan Flue 2,1 C&R  
25.08 Bill Nygård Flue 1,0 C&R  
27.08 Bill Nygård Flue 1,5 C&R  
30.08 Leif Boberg Flue 1,8    
29.08 Steinar Auran Flue 3,0    
30.08 John Pettersen Flue 2,0    
Print

Number of views (820)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x